การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 17

สอบแข่งขันในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

คำชี้แจง :

** ปิดระบบการรับสมัครแล้วนะครับ **

** ปีหน้า พบกันใหม่ครับ **

 

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไปครับ

 

** ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ลำดับที่ 1 - 10 **

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรบินสัน ร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี : 418-138019-9 ชื่อบัญชี : นางสมจิต อินทรชาติ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล :
  • 0929414255 สมจิต อินทรชาติ
  • 0878678593 สุธัมมา กาบินพงษ์
ผู้ดูแลระบบ :
  • 0882456359 ณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
  • 0817682634 ธนกฤต ขันธวัฒน์
  • 0819178667 พรพินิจ นิจสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พัฒนาโดย นายธนกฤต ขันธวัฒน์